T. E. KALAYCI (Free University of Bozen-Bolzano)

Araştırma Alanları: Yapay Zeka (Optimizasyon, Makine Öğrenmesi, Zeki Sistemler, Sürü Zekası, Yapay Sinir Ağları, Genetik Algoritma), Kablosuz Algılayıcı Ağlar, Görselleştirme.
Research Interests: Artificial Intelligence (Optimization, Machine Learning, Intelligent Systems, Swarm Intelligence, Artificial Neural Networks, Genetic Algorithms), Wireless Sensor Networks, Visualization

Kişisel İlgi Alanları: Yazılım Geliştirme ve programlama (github, bitbucket, Java, C++, Python, R, PHP), Çeviri (Şimdilik İngilizce↔Türkçe), Fotoğrafçılık, Satranç, Özgür Yazılım, Günlük, Bilgisayar Grafikleri (Web3D, OpenGL, Java3D, JOGL)
Personal Interests: Software Development and programming (github, bitbucket), Java, C++, Python, R, PHP), Translation (English↔Turkish for now), Photography, Chess, Free Software, Blogging, Computer Graphics (Web3D, OpenGL, Java3D, JOGL)

Soru sormak, bilgi almak, tartışmak için iletişime geçebilirsiniz:
If you want to ask questions or discuss anything else, contact me:

"Günümüzde, dünyadaki temel sorun, aptalların kendilerinden son derece emin, akıllıların ise devamlı şüphe içinde olmalarıdır." Bertrand Russell

"Hep denedin. Hep yenildin. Olsun. Yine dene. Yine yenil. Daha iyi yenil." Samuel Beckett

"Birini sevmeye koyulmak başlı başına bir iş, bir girişimdir. Güç ister, yürek ister, körlük ister...Hatta başlangıçta öyle bir an vardır ki uçurumun üstünden sıçramak ister; düşünmeye kalkarsan aşamazsın onu... Jean Paul Sartre

"Filozoflar dünyayı çeşitli biçimlerde yorumlamakla yetindiler; oysa asıl önemli olan dünyayı değiştirmektir." Karl Marx

Bibtex search engine