T. E. KALAYCI (LION - DISI - Trento Uni.)

Çalışma Alanları: Yapay Zeka (Zeki Sistemler, Sürü Zekası, Genetik Algoritma, Yapay Sinir Ağları, Optimizasyon, Makine Öğrenmesi), Kablosuz Algılayıcı Ağlar, Görselleştirme.
Research Interests: Artificial Intelligence (Intelligent Systems, Swarm Intelligence, Genetic Algorithms, Artificial Neural Networks, Optimization, Machine Learning), Wireless Sensor Networks, Visualization

Kişisel İlgi Alanları: Yazılım Geliştirme (github, bitbucket), Çeviri (Şimdilik İngilizce↔Türkçe), Fotoğrafçılık, Satranç, Oyun Geliştirme (Yapay Zeka ve Grafik), Özgür Yazılım, Günlük Tutma, Java, C(++), Python, Bilgisayar Grafikleri (Web3D, OpenGL, Java3D, JOGL)
Personal Interests: Software Development (github, bitbucket), Translation (English↔Turkish for now), Photography, Chess, Computer games, Free Software, Blogging, Game Programming (AI and graphics), Java, C(++), Python, Computer Graphics (Web3D, OpenGL, Java3D, JOGL)

Soru sormak, bilgi almak, tartışmak için iletişime geçebilirsiniz. Kendinizi tanıtmayı unutmayın:
If you want to ask questions or discuss anything else you are free to contact me, but don't forget to introduce yourself:

"Günümüzde, dünyadaki temel sorun, aptalların kendilerinden son derece emin, akıllıların ise devamlı şüphe içinde olmalarıdır." Bertrand Russell

"Hep denedin. Hep yenildin. Olsun. Yine dene. Yine yenil. Daha iyi yenil." Samuel Beckett

"Birini sevmeye koyulmak başlı başına bir iş, bir girişimdir. Güç ister, yürek ister, körlük ister...Hatta başlangıçta öyle bir an vardır ki uçurumun üstünden sıçramak ister; düşünmeye kalkarsan aşamazsın onu... Jean Paul Sartre

"Filozoflar dünyayı çeşitli biçimlerde yorumlamakla yetindiler; oysa asıl önemli olan dünyayı değiştirmektir." Karl Marx

Bibtex search engine