Glut’ın Visual Studio 2008 için kurulması :

 

1)      http://www.xmission.com/~nate/glut.html adresinden glut-3.7.6-bin.zip (117 KB) indirilir.

 

2)      Aşağıdaki dosyalar belirtilen klasörlere kopyalanır:

 

glut32.dll to “Windows\System”

glut32.libto"ProgramFiles\MicrosoftVisualStudio9.0\VC\lib"

glut.h to"ProgramFiles\MicrosoftVisualStudio9.0\VC\include\GL" (Not: GL klasörünü oluşturmanız gerekmektedir)

 

 [Visual Studio 2005 için, ilgili dosyalar Microsoft Visual Studio 9.0 klasörü yerine Microsoft Visual Studio 8.0 içerisine kopyalanmalıdır]

 

 

Visual Studio içerisinde OpenGL projelerinin çalıştırılması

 

1)      Visual Studio 2005 veya 2008 çalıştırılır.

2)      File – New – Project içerisinde [Other Languages –Visual C++ - Win32 Console Application seçilip] Name kısmına isim yazılır.

3)      Gelen pencerede Finish seçilmesi yeterlidir.

4)      Hazır olarak gelen #include "stdafx.h" kalır, kalan kısmı silinerek program yazılır veya örnek kopyalanır.

5)      Start Debugging vb. ile program çalıştırılır.

 

Ek kaynaklar:

http://www.sis.pitt.edu/~jeffreyp/is2780/resources/GLVisualStudioTutorial.pdf