2015-2016 Öğretim Yılında Danışmanlığımda Lisans Bitirme Tezi Yapmak İsteyen Öğrenciler İçin Yönlendirme

2014-2015 Öğretim yılından itibaren lisans tez öğrencisi alımlarımı şartlı yapmaktayım. Tez öncesinde 1 hafta içerisinde geçmiş senelerdeki Data Structures dersi Final sorularımdan birisini kodlama zorunluluğu getiriyorum. Her bir tez grubunun gerekli kodlamayı tamamladıktan sonra getirerek kararlaştırılan saatte anlatmaları ve aynı zamanda 3-5 adet Veri Yapıları ve Yazılım geliştirme sözlü sorusunu da cevaplandırmaları istenecektir. Belli bir düzeyin üzerindeki gruplar teze başlayabileceklerdir.

İlgili Veri Yapıları Sorusu

4 Eylül 2015 itibarı ile fazla lisans tez kontenjanım kalmamıştır. Bu tarihten sonra sadece Bilgisayar Grafikleri / Data Structures derslerinden birisinin ortalaması AA olan öğrencilerden isteklilerin başvurması önerilir. Mezuniyetten sonra Yapay Zeka / Veri Madenciliği gibi alanlarda kariyer yapmaya / çalışmaya karar veren, bu alanda ön bilgisi olan ve alttan en fazla 2 dersi olan öğrencilere de yapacağım mülakattan sonra ek kontenjan ayrılabilir. Başvurular 9 Ekim 2015 Cuma gününe kadar yapılabilecektir. Öncesinde Yönlendirme belgesinin, başvuru şartlarının ve danışmanı olduğum öğrencilerden beklenenlerin okunması gerekmektedir. Tez başlığı belirlenen gruplar çalışmaya başlayabilirler, ancak Ekim ayı başında bölüm tez koordinatörlüğünden alacakları Tez Kayıt Formunu doldurarak tezlerini kesinleştirmelidirler.