2017-2018 Öğretim Yılında Danışmanlığımda Lisans Bitirme Tezi Yapmak İsteyen Öğrenciler İçin Yönlendirme

Özet:

1)      Alanlarımla (Yapay Zeka / Makine Öğrenmesi / Veri Madenciliği / Optimizasyon / Genetik Algoritmalar / Bilgisayarlı Görme / Bilgisayar Grafikleri gibi) ilgili konularda tez yapmak isteyen öğrencileri kabul etmekteyim. İçeriği uzmanlık alanlarım dışında olan konu vermemekteyim.  

2)      Çalışmak istediğiniz alanda başka bir öğretim üyesi varsa lisans tezi almak için önce ona başvurunuz.   

3)      En fazla 3 kişilik tez gruplarına izin vermekteyim.

4)      Bölümce lisans tez öğrencilerinin dengeli dağılımının yararlı olacağı düşünüldüğünden, bu sene destekleyeceğim tez sayısını 10 grupla sınırlandırmayı planlamaktayım. Derslerimdeki başarı ile tez başarısı arasında korelasyon bulunduğundan, not veya derslerimdeki projesi başarısı yüksek öğrencileri öncelikli olarak tercih etmekteyim.  

5)      Öğrenciler şartları sağlıyorlarsa, proje ekibi oluşturduktan sonra veya tek başlarına bir ön çalışma yaparak başvurabilirler. Gmail hesabıma görüşme günü almak için eposta gönderilmesi durumunda (dönem başlamadan önce de) uygun günlerimde geldiğinizde yönlendirebilirim.    

6)      Öğrencilerden yoğun bir tempoda çalışmalarını beklediğimden sadece vakit ayırabilecek öğrencilerin başvurmasını önermekteyim.

7)      Daha önceden başka bir danışmanla konuşarak tez yapmaya karar vermiş öğrencilerin başvurmaması önerilir, almayı uygun görmemekteyim.    

Detaylar için sayfanın ilk satırındaki linki tıklayınız.