EGE UNIVERSITY

FACULTY of ENGINEERING

COMPUTER ENGINEERING DEPARTMENT

 

 

 

 

2019-2020 SPRING SEMESTER

 

 

 

Ders Kodu, Adı ve Kredisi

 

358 YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİ ve UYGULAMALARI
(Methods and Applications of Artificial Intelligence) (3+0)

 

 

Öğretim Üyesi

 

 

Prof. Dr. Aybars UĞUR

 

Derslik ve Ders Saati

 

B8 Sınıfı (Pazartesi 13:15–16:00)

 

 

Dersin Asistanları

 

 

Arş. Gör. Dr. A. Erdal TAŞCI

Ofis Saati: Çarşamba 15:15-16:00

 

 

Arş. Gör. Dr. Osman GÖKALP

Ofis Saati: Perşembe 14:15-15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenme Çıktıları

 

1.      Yapay Zekanın temel kavramlarını, tekniklerini, algoritmalarını öğrenerek uygulayabilme yeteneği kazanmak. Bilgisayar mühendisliği ve bilgisayar bilimlerindeki önemini kavramak.

 

2.      Günümüzde çok kullanılan Yapay Zeka araçlarını tanımak, kullanabilme yeteneği kazanmak. Gerekli temel bilgileri elde ederek güncel programlama dillerinde (Python, Java, C# gibi) yapay zeka içeren basit projeler geliştirebilmek.

 

3.      Yapay Zeka yazılımları geliştirebilmek. Makine ve yazılımların nasıl zeki hale getirilebileceğini öğrenmek.

 

4.      Yapay Zeka alanında gelişen araştırma konularını takip edebilir duruma gelebilmek; Bu konuda kısa seminerler hazırlayarak sunum yapabilmek. Makale okuma ve yazabilme deneyimi kazanmak.

 

 

 

 

Amaç

 

Öğrencilerin Yapay Zeka alanına giriş yapabilmelerini ve güncel gelişmeleri takip edebilmelerini sağlamak;

 

Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi ve Eniyileme kapsamındaki temel yöntem ve algoritmaları öğretmek; Yapay Zeka ve Uygulama Alanlarında projeler geliştirebilir hale getirmek.

 

 

Dersin İçeriği

 

Yapay Zeka, Arama Yöntemleri, Genişlik Öncelikli Arama, Derinlik Öncelikli Arama, Derinlik Sınırlı Arama, Yineli Derinleştirmeli Arama, A* Algoritması, Tepe Tırmanma, Isıl İşlem Algoritması; Eniyileme Yöntemleri, Metasezgiler, Genetik Algoritmalar; Makine Öğrenmesi Yöntemleri; Uygulama Alanları: Görüntü İşlemede Yapay Zeka, Bilgisayar Oyunlarında Yapay Zeka.

 

 

Önşartlar

 

Basic knowledge of Probability, Statistics and Calculus.

Java / C# / Python or Matlab programming experience.

 

 

 

 

Ders Kitabı

 

 

§  Russell, S.J. And Norvig, P., “Artificial Intelligence : A Modern Approach, Third Edition”, Prentice-Hall, 2009. (AIMA)

 

§  Prof. Dr. Çetin Elmas, 2018, "Yapay Zeka Uygulamaları", 4. Baskı, Seçkin Yayıncılık, 479 s.

 

 

Başvuru Kitapları

 

§  Vasif Nabiyev , Yapay Zeka: İnsan – Bilgisayar Etkileşimi, 3. baskı, 752 s., Seçkin, Ankara, 2010.

 

 

Dersin Değerlendirmesi

 

 

Dönemiçi Etkinlikler
Proje 1, 2; Sunum ]

25 %

Arasınav

25 %

Final Sınavı

50 %