Courses I Teach

 

Computer Graphics (Bilgisayar Grafikleri)

Computer Graphics-II (Bilgisayar Grafikleri - II)

Computer Aided Design (Bilgisayar Destekli Tasarım)

Advanced Computer Graphics (İleri Bilgisayar Grafikleri)

Algorithms and Programming – II (Algoritma ve Programlama – II)

Data Structures (Veri Yapıları–Yüksek Lisans)

Artificial Intelligence (Yapay Zeka-Yüksek Lisans)

Neural Networks (Yapay Sinir Ağları)

Digital Image Processing-Yüksek Lisans)

 

Advanced Office Applications (İleri Ofis Uygulamaları)

Computer Networks (Bilgisayar Ağları)

Computer Networks and Communication (Bilgisayar Ağları ve İletişim)

 

Courses (Other)

Computer (Bilgisayar) [Sağlık MYO]

Operating Systems (İşletim Sistemleri) [Tire MYO]

Database Management Systems (Veritabanı Yönetim Sistemleri) [Tire MYO]

Algorithms and Data Structures – I (Algoritmalar ve Veri Yapıları –I) [Tire MYO]

Algorithms and Data Structures – II (Algoritmalar ve Veri Yapıları –II) [Tire MYO]

 

 

Courses Assisted

File Organization (Kütük Organizasyonu)

Algorithms and Programming – I (Algoritmalar ve Programlama – I)

Algorithms and Programming – II (Algoritmalar ve Programlama – II)

Electrical Circuits (Elektrik Devreleri)

Digital Electronics (Sayısal Elektronik)

Programming Languages (Programlama Dilleri)

Software Engineering (Yazılım Mühendisliği)

Data Structures (Veri Yapıları)

 

 

Theses Supervised