2017-2018 FALL SEMESTER

 

 

 

COURSE

 

DEPARTMENT

 

204  Data Structures (3+1)

Veri Yapıları

 

 

Faculty of Engineering

Computer Engineering Department – II

 

517 Yapay Zeka (3+0)

Artificial Intelligence

 

Fen Bilimleri Enstitüsü
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı
Yüksek Lisans

 

 

529 Sayısal Görüntü İşleme (3+0)

Digital Image Processing

 

 

Fen Bilimleri Enstitüsü
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı
Yüksek Lisans

 

 

405 Bitirme Tezi

 

Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü – IV